החזרי מס לשכירים

תנו לנו להחזיר לכם כסף ממס הכנסה

לבדיקת זכאות להחזר מס

מלא טופס וקבל תשובה מהירה על גובה ההחזר.

8000

גובה החזר ממוצע

מעל
100M

הוחזרו ללקוחותינו

מעל
35,000

לקוחות פעילים

תהליך קבלת החזר מס

ממלאים שאלון קצר

רק כמה פרטים, כדי לוודא שמגיע לך החזר

מעלים טפסים

כ- 1-2 טפסים לרוב, אנחנו גם יכולים להשיג אותם עבורך

אנחנו מחשבים את ההחזר

התוצאות יישלחו בדואר אלקטרוני

אנחנו מגישים את הבקשה

לאחר אישורך אנחנו נגיש את הבקשה למס הכנסה. במקרה של החזר מס, הכסף יועבר אליך

לקוחות ממליצים

סיבות לקבלת החזר מס

החזר מס בעקבות חלת

החזרי מס בעקבות חל״ת

מחשבון מס

מחשבון מס

תיאום מס

החזר מס על תרומות

החזר מס על משיכה מקרן פנסיה

החזר מס שלילי

החזרי מס בגין שהות בחו׳׳ל

החזרי מס הכנסה לשכירים

מס הכנסה נגבה מאזרחי ותושבי המדינה מכוח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ”א – 1961. המס נגבה משכירים ועצמאים בהתאם לרמת הכנסתם.

במקרים רבים נוצרים מצבים בגינם נגבה מס עודף מאותם שכירים או עצמאים ועל כן זכאים הם לקבלת החזרי מס.

החזרי מס אינם מוחזרים באופן אוטומטי, אלא אדם שמאמין כי הינו זכאי לקבלת החזר נדרש לפנות לפקיד השומה הקרוב לאזור מגוריו ולהגיש בקשה מסודרת. ההחזרים ניתנים באופן רטרואקטיבי, בסיומה של שנת המס לאחר שבמהלך השנה שולם המס כחוק.

ניתן לקבל החזרים בעבור שש השנים האחרונות ולא מעבר לכך. בשנים האחרונות הפכו החזרי המס לנפוצים מאוד בעיקר בקרב ציבור השכירים. כך שיותר ויותר שכירים פונים לרשויות המיסים בתביעה לקבלת כספים המגיעים להם.

הוצאות מוכרות: הוצאות מוכרות הן הוצאות שניתן לנכות או להזדכות עליהם לצורך חישוב מס ההכנסה. הוצאות אלה יכולות להקטין את ההכנסה החייבת במס, וכתוצאה מכך להגדיל את ההחזר. הוצאות מוכרות נפוצות לשכירים כוללות:

הוצאות נסיעה לעבודה: הוצאות נסיעה לעבודה כוללות את עלות הנסיעה לעבודה וממנה, עלות החניה, ועלות הנסיעות הציבוריות.

הוצאות הכשרה מקצועית: הוצאות הכשרה מקצועית כוללות את עלות הלימודים, עלות הספרים, ועלות הנסיעות והשהייה.

הוצאות תרומות: הוצאות תרומות כוללות את עלות התרומות לגופים ציבוריים או פילנתרופיים.

הוצאות רפואיות: הוצאות רפואיות כוללות את עלות הטיפולים הרפואיים, עלות התרופות, ועלות הביטוח הרפואי.

הקלות ופטורים: ישנן מספר הקלות ופטורים ממס ההכנסה שניתן לקבל. הקלות אלה מפחיתות את סכום המס שיש לשלם, וכתוצאה מכך יכולות להגדיל את ההחזר. הקלות והפטורים הנפוצים ביותר לשכירים כוללים:

החזר מס = מס ששולם – מס נדרש


מס ששולם הוא הסכום של המס ששולם במהלך השנה, על פי הניכויים במקור משכר העובד. מס נדרש הוא הסכום של המס שעל העובד לשלם בהתאם להכנסתו החייבת במס, לאחר ניכוי של הוצאות מוכרות והקלות ופטורים ממס.

הוצאות מוכרות והקלות ופטורים ממס יכולים להפחית את ההכנסה החייבת במס, וכתוצאה מכך להפחית את המס הנדרש. אם המס ששולם במהלך השנה נמוך מהמס הנדרש, אז העובד זכאי להחזר מס.

לדוגמה, אם עובד שכר מינימום משלם במהלך השנה 1,200 ₪ במס, והוא זכאי לזיכוי מלא בגין ההפרשות לביטוח פנסיוני, אז המס הנדרש שלו הוא 0 ₪. מכיוון שהמס ששולם גבוה יותר מהמס הנדרש, אז העובד זכאי להחזר מס של 1,200 ₪.

החזר מס ניתן לקבל על ידי הגשת דוח שנתי למס הכנסה. דוח שנתי למס הכנסה הוא דוח שמכיל את כל המידע הרלוונטי לחישוב מס ההכנסה של העובד, כגון הכנסות, הוצאות, ניכויים, והקלות ופטורים.

הדוח השנתי למס הכנסה ניתן להגיש באופן עצמאי, או באמצעות שירותי הגשת דוח שנתי למס הכנסה.