החזר מס כמה שנים אחורה?

בישראל, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר. לדוגמה, ניתן להגיש בקשה להחזר עבור שנת 2024 עד סוף שנת 2030.

ישנם מספר חריגים להגבלה זו. לדוגמה, במקרים מסוימים, רשות המיסים יכולה לאפשר לנישום להגיש בקשה להחזר מס גם לאחר שש שנים. במקרים אחרים, הנישום יכול להגיש בקשה להחזר מס גם לתקופה קצרה יותר, אם הוא הגיש בקשה להחזר מס עבור אותה שנת מס בעבר.

החזר מס הוא סכום כסף שמשולם על ידי רשות המיסים לאדם ששילם מס הכנסה גבוה יותר ממה שהיה אמור לשלם. החזר מס יכול להיגרם ממגוון סיבות, כגון:

 • ניכויים זכאים שלא נדרשו.
 • זיכויים שלא נדרשו.
 • טעויות בדיווח.
 • שינויים במצב המשפטי או הכלכלי של הנישום.

בישראל, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר. לדוגמה, ניתן להגיש בקשה להחזר עבור שנת 2024 עד סוף שנת 2030.

ישנם מספר חריגים להגבלה זו. לדוגמה, במקרים מסוימים, רשות המיסים יכולה לאפשר לנישום להגיש בקשה להחזר מס גם לאחר שש שנים. במקרים אחרים, הנישום יכול להגיש בקשה להחזר מס גם לתקופה קצרה יותר, אם הוא הגיש בקשה להחזר מס עבור אותה שנת מס בעבר.

להלן מספר דוגמאות לכך שאדם עשוי להיות זכאי להחזר מס:

 • עובד שפוטר או יצא לחל”ת באמצע השנה, והוא שילם מס הכנסה בהתאם לשכרו המלא.
 • אדם שהיה זכאי לניכויים זכאים, אך לא דרשו אותם בעת הגשת הדו”ח השנתי למס הכנסה.
 • אדם שהיה זכאי לזיכויים, אך לא דרשו אותם בעת הגשת הדו”ח השנתי למס הכנסה.
 • אדם שהיה זכאי להחזר מס בגין טעויות בדיווח, כגון דיווח שגוי של הכנסות או הוצאות.
 • אדם שהיה זכאי להחזר מס בגין שינויים במצב המשפטי או הכלכלי שלו, כגון נישואין, גירושין או לידה.

אם אתם חושבים שאתם עשויים להיות זכאים להחזר מס, מומלץ להגיש בקשה להחזר מס בהקדם האפשרי. ככל שתגישו את הבקשה מוקדם יותר, כך תקבלו את ההחזר מהר יותר.

כמה זמן אחורה ניתן לקבל החזר מס?

סיום השנה המס הרלוונטית. נכון לשנים האחרונות, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה. כלומר, אם נמצאים בשנת 2024, ניתן יהיה לבקש החזר מס עד לשנת המס 2018.

כדי לבקש החזר מס, יש להגיש דו”ח מס שנתי עם כל המסמכים הרלוונטיים שמראים את הכנסותיך ואת הניכויים או הזיכויים המגיעים לך. חשוב להדגיש שהזמן הזה מתחיל להיספר מיום סיום השנה הקלנדרית שבה התקבלו ההכנסות.

איך להגיש בקשה להחזר מס?

ניתן להגיש בקשה להחזר מס באתר האינטרנט של רשות המיסים, באמצעות פקס או לבצע החזר מס בדואר.

אם אתם מגישים את הבקשה באתר האינטרנט, יש להיכנס לאתר ולהזין את פרטיכם האישיים, את פרטי הבקשה ואת המסמכים הדרושים.

המסמכים הדרושים להגשת בקשה להחזר מס

המסמכים הדרושים להגשת בקשה להחזר מס משתנים בהתאם לסיבה שבגינה מגישים את הבקשה. באופן כללי, יהיה עליכם להמציא את המסמכים הבאים:

 • טופס 135, “בקשה להחזר מס עבור יחידים”
 • טופס 106, “דוח שנתי למס הכנסה עבור יחידים”
 • מסמכים המאשרים את הזכאות להחזר מס, כגון:
  אישור נכות
  אישור זכאות לנקודות זיכוי
  אישור על הכנסות או הוצאות

סיכום

בישראל, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד שש שנים אחורה מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר. עם זאת, ישנם מספר חריגים להגבלה זו, כגון במקרים של טעויות בדיווח, שינויים במצב המשפטי או הכלכלי של הנישום, או במקרים שבהם הנישום לא היה מודע לזכותו להחזר מס.

אם אתם חושבים שאתם עשויים להיות זכאים להחזר מס, מומלץ להגיש בקשה בהקדם האפשרי. ככל שתגישו את הבקשה מוקדם יותר, כך תקבלו את ההחזר מהר יותר.

החזר מס כמה שנים אחורה
אודות כותב המאמר:
שתפו את הפסט
אולי יעניין אותך גם
תוכן עניינים